Planas

Nuo 2008 m. vasario mėn. 9 d. Vilniaus kolekcininkų klubo nariams, atsižvelgiant į daugumos klubo narių pageidavimą, kolekcininkų klubo taryba priėmė sprendimą Nr. 08-02/09 išduoti teisę klubo nariams į nuolatines renginio eksploatacines vietas.
  1. Teisę į pastovią eksploatacinę vietą turi kiekvienas kolekcininkų klubo narys, su sąlyga, kad ta vieta yra laisva, nėra priskirta kitam nariui ir kad jis ta vieta naudojosi bent dešimt renginių iš eilės.
  2. Klubo narys gali turėti nedaugiau kaip 2 rezervuotas vietas.
  3. Pirmumo teisė į nurodytą vietą suteikiama iki 8:00 arba ne vėliau kaip 30 min. nuo renginio atidarymo pradžios (jei atidarymas užtruktų).
  4. Jei rezervuotoje vietoje atsiranda kliūtis, kurios negalima pašalinti, klubo narys turi savo paties pastangomis susirasti laisvą vietą.
  5. Planas su nuolatinėmis vietomis iškabinamas skelbimų lentoje.
  6. Klubo pradžia 8:00; klubo pabaiga 12:00
  7. Informacijos teirautis klubo valdyboje arba tel. 860631237
  8. Klubo narys privalo bent kartą per 4 savaites atvykti į savo vietą, priešingu atveju vieta gali būti panaikinta ir perduota kitam, o mokestis negrąžinamas.
  9. Kilus ginčams dėl eksploatacinės vietos prašome kreiptis į klubo valdybą.

 

Atsisiųsti salės planą: