ATASKAITA, VALDYBOS RINKIMAI

Dėmesio. Šių metų balandžio 21 d. 7 val. ryte įvyks visuotinis Vilniaus Kolekcininkų Klubo susirinkimas.

  1. Dienotvarkė
  2. Klubo pirmininko ataskaita
  3. Klubo narių pasisakymai
  4. Klubo valdybos rinkimai
  5. Klubo pirmininko rinkimai

p.s. Įleidžiami nariai tik su galiojančiais klubo nario pažymėjimais. Dalyvavimas būtinas.